Στοιχεία Επικοινωνίας
Κατάστημα 1: Κονδυλάκη 31, Θέρισσος, Ηράκλειο, Κρήτη
τηλέφωνο: 2810 252469 | fax: 2810 370.120

Κατάστημα 2: Δικαιοσύνης 23, Κέντρο, Ηράκλειο, Κρήτη
τηλέφωνο: 2810 334151 | fax: 2810 370.120

Κατάστημα 3: Δικαιοσύνης 29, Κέντρο, Ηράκλειο, Κρήτη
τηλέφωνο: 2810 334191 | fax: 2810 370.120

email: info@kosmimapapadakis.gr | χάρτης
Φόρμα Επικοινωνίας
Ονομ/νυμο:
Τηλέφωνο:
E-mail:
Πόλη:
* Αφού συμπληρώσετε όλα τα πεδία σωστά: